Na tokratnem razpisu bodo imeli prednost projekti na naslednjih področjih:

  • boj proti korupciji, dobro upravljanje, krepitev vladavine prava, transparentnost
  • podjetništvo, inovacije, ekonomske reforme, spodbujanje proste trgovine
  • varstvo okolja
  • energetska varnost in diverzifikacija
  • mednarodna varnost, boj proti terorizmu in varnostna vprašanja
  • človekove pravice (LGBTI osebe, osebe s posebnimi potrebami, manjšine, opolnomočenje žensk)
  • vključevanje mladih, prostovoljstvo, družbena odgovornost podjetij
  • odgovorni in neodvisni mediji
  • regionalno sodelovanje in spodbujanje vključevanja držav JV Evrope v evroatlantske povezave
  • integracija beguncev in migrantov, spoštovanje različnosti in multikulturnosti.
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo slovenske nevladne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Prijava do: 15.0.32019

Več na tej povezavi.