Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij Nove karierne perspektive v sodobnem plesu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov »Nove karierne perspektive v sodobnem plesu«, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in samozaposlenih mladih kot specifične družbene skupine na področju sodobnega plesa.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne kulturne organizacije (pravne osebe, ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije), ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Specifična družbena skupina so kategorija težko zaposljivih mladostnikov (brezposelni in samozaposleni mladostniki), ki delujejo ali so dosegli izobrazbo za delovanje na področju kulture in imajo status brezposelnih oseb ali imajo status samozaposlenega v kulturi ter na dan sklenitve zaposlitve ali avtorske pogodbe niso presegli starosti 35 let.