Na spletni strani programa je objavljen 3. razpis programa Interreg DANUBE. Vse o razpisu ter načinu prijave je na voljo na povezavi.

Razpis je odprt od 28. januarja 2019 do 8. marca 2019.

Razpisane prioritete so:  inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) so odprti v celoti, medtem ko so ostali  (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.  

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.