Začasno zaprtje javnega razpisa za mikrokredite - P7 2019

Slovenski podjetniški sklad je dne 28.12.2018 objavil javni razpis v višini 12 mio EUR, s katerim je mikro in malim podjetjem ponudil pridobitev mikrokredita do višine 25.000 EUR. Rok za prvo oddajo vlog je bil 17.01.2019, sicer pa je javni razpis predvideval tedensko oddajo vlog čez celo leto, kar bi tudi podjetjem omogočilo prijavljanje oziroma pridobivanje sredstev čez vse leto 2019. V okviru prvega roka omenjenega javnega razpisa je Sklad prejel 867 vlog, kar pomeni več kot 21 mio EUR povpraševanja po mikrokreditih. Zato Sklad omenjen javni razpis zapira.

Več informacij na spodnji povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/543-zacasno-zaprtje-javnega-razpisa-za-mikrokredite-p7-2019