Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javni razpis za Ukrep III: finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2014.

Predmet podpore javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na čebeljo družino čebelarjem zaradi odprave škode, ki je nastala kot posledica obilnega in pogostega dežja v letu 2014 in zaradi česar je prišlo do zmanjšanega medenja.

Vloge na razpis se lahko vlagajo vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.