Predstavitev projekta »200 zaposlitev«

 

Projekt »200 zaposlitev« se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018-2019 Ministrstva za delo.

 

Glavni cilj projekta, ki ga koordinira Deos v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje je usposobiti 200 brezposelnih mladih (starih do vključno 28 let) iz Zahodne kohezijske regije za 3 deficitarne poklice v socialnem varstvu (pomočnik kuharja, socialni oskrbovalec in bolničar negovalec) in jih povezati z delodajalci za zaposlitev.

 

Trajanje projekta je od decembra 2018 do konca oktobra 2019, prvo usposabljanje pa se je že začelo in sicer z 14. januarjem 2019. Končni cilj je uspešno opravljen NPK (vsi stroški so kriti s strani projekta). Prav tako pa mladim ponujajo izobraževanje za bolničarja negovalca, ki ga lahko zaključijo z republiškim izpitom in pridobijo IV. stopnjo izobrazbe (vsi stroški so kriti s strani projekta). Vsa izobraževanja v okviru razpisa trajajo maksimalno 2 meseca in maksimalno 150 ur (v kolikor pa kandidat potrebuje daljše izobraževanje – glede na predhodna izobraževanja kandidata je to v primeru bolničarja negovalca, pa kandidat lahko zaključi izobraževanje izven razpisa na naše stroške). Izobraževanja so za kandidate popolnoma brezplačna, dobijo pa tudi dodatke za prevoz (0,13 EUR na km) in dodatke za udeležbo na aktivnostih (za vsako uro prisotnosti 1,1 EUR). Ugodnosti so tudi na strani delodajalcev, saj lahko za zaposlene kandidate iz razpisa uveljavljajo subvencijo in sicer 5000 EUR na letno plačo, mora pa biti kandidat pri njih 12 mesecev (kandidati čez to dobijo tudi dolgoročno zaposlitev in so bistveno bolj zanimivi tudi za prvo zaposlitev).

 

Predstavitev projekta bo potekala 5.2.2019 v učilnici ICRUM na ICRA d.o.o. ob 10:00. Lepo vabljeni vsi zainteresirani!