Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2015 do vključno 2019.

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti, ki jih bo sofinanciralo ministrstvo za obdobje od 2015 do vključno 2019 in so opredeljeni v 35. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti.

Na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki nimajo statusa zaposlitvenega centra po ZZRZI, so registrirane za opravljanje dejavnosti ter izpolnjujejo ostale pogoje iz razpisa.