Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

Upravičeni prijavitelji

Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 19. in 49.a členu Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18.

Partnerstvo je določeno v 18. in 49. členu Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18.

Rok prijave: 12.04.2019

Več mna tej povezavi.