Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva.

Upravičeni prijavitelji

Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 41. in 49.a členu Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18.

Partnerstvo je določeno v 40. in 49. členu Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18.

Rok prijave: 12.04.2019

Več na tej povezavi.