Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija razpisuje prosto delovno mesto »Svetovalec I« - za izvajanje projektov

Opis del in nalog

Koordinacija projektov, administracija in računovodske naloge za projekte, finančno upravljanje projektov iz programa Leader,

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
-     najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske, pravne, organizacijske ali druge ustrezne smeri, prednost imajo kandidati s pedagoško-andragoško izobrazbo;
-     aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
-     usposobljenost za delo z osebnim računalnikom in drugimi standardnimi telekomunikacijskimi orodji,
-     vozniški izpit B-kategorije.

Delovne izkušnje

Zaželene delovne izkušnje iz vodenja projektov.

Prijava je mogoča do 31.12.2018

Prosto delovno mesto se razpisuje za obdobje dveh let za polni delovni čas.

Poskusno delo: 6 mesecev

Kandidati morajo ob prijavi obvezno priložiti naslednje obvezne priloge:
-     dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe (fotokopija diplome),
-     kratek življenjepis z navedbo delovnih izkušenj  in delovne dobe,
-     izjavo o poznavanju dela z računalnikom,
-     izjavo o aktivnem znanju enega svetovnega tujega jezika,
-     fotokopijo osebnega dokumenta.

Kandidati prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo po pošti na naslov ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija ali po elektronski pošti na naslov jozica.lazar@icra.si , do vključno 31.12.2018.

O izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


ICRA d.o.o. Idrija, Idrija, Mestni trg 1