Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

vas vabi na

usposabljanje

DELOVNOPRAVNA RAZMERJA IN ZAKONODAJA ZA MIKRO PODJETJA

Ali veste kako ravnati ko vas obišče inšpektor za področje delovnih razmerij? Kaj vse mora biti urejeno in kako? Vse to boste lahko izvedeli na daljšem usposabljanju s tega področja.

Kdaj: torek, 4. 12. 2018, ob 9:00 uri

Kje: Coworking Idrija, Arkova 43, 5280 Idrija

Predavateljica: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja Svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja. 

Prijave: za udeležbo na predavanju je obvezna predhodna prijava na e-mail tina.lisac@icra.si ali 05 37 20 180. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. V primeru premajhne udeležbe s pridržujemo pravico do odpovedi termina.

 

VSEBINA SEMINARJA:

 • Pooblastila inšpektorjev za delo in postopek nadzora
 • Pravice delodajalca v inšpekcijskem postopku
 • Najpogostejše kršitve delodajalcev
 • Plačilo za delo:
  • Letni dopust in regres za letni dopust
  • Plačilni dan
  • Kraj in način izplačila plače
  • Dodatek na delovno dobo
  • Povračila stroškov v zvezi z delom
  • Zadrževanje in pobot izplačila plače
  • Nadomestilo plače
 • Delovni čas, odmori in počitki ter evidence na področju dela:
  • Enakomerna, neenakomerna in začasna razporeditev delovnega časa
  • Nadurno delo
  • Odmori in počitki
  • Obvezne evidence na področju dela (katere in kako jih moramo voditi)
 • Pogodba o zaposlitvi:
  • Sklepanje pogodb za določen čas
  • Obvezne sestavine pogodbe
  • Izročitev pisne pogodbe
  • Pogoji za sklenitev pogodbe
  • Pravice in obveznosti delodajalca pred sklenitvijo pogodbe
  • Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
  • Objava prostega delovnega mesta
  • Akt o sistemizaciji delovnih mest
  • Elementi delovnega razmerja
  • Prepoved diskriminacije in trpinčenja na delovnem mestu
 • Odgovori na vprašanja in diskusija

 

Usposabljanje je za udeležence brezplačno. Za dodatne informacije lahko pokličete na Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo d.o.o. Idrija, na telefonsko številko 05 37 20 180 ali pišete na tina.lisac@icra.si

Vljudno vabljeni!

 

VABILO