S 1. oktobrom 2018 stopa v veljavo novi pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Z njim v Sloveniji vpeljujemo standarde Hotelstars za hotele, posodobljeni bodo tudi standardi za ostale nastanitvene obrate. Ponudniki namestitev imajo pol leta časa, da kategorijo svojega nastanitvenega obrata uskladijo z novim pravilnikom.

Standardi Hotelstars predstavljajo usklajen katalog kriterijev za klasifikacijo hotelov oziroma nastanitvenih obratov, da se tako gostu kot tudi hotelirju in uslužbencem zagotovi večjo preglednost in varnost. V združenje Hotelstars je vključenih 17 držav, med njimi so tudi Avstrija, Nemčija, Madžarska, Češka in Švica.

Prav mednarodno primerljivost podeljenih "zvezdic" slovensko turistično gospodarstvo ocenjuje kot eno največjih pridobitev novega sistema.

Sicer velja, da je bil dosedanji slovenski sistem ocenjevanja bolj administrativno naravnan, medtem ko Hotelstars daje izrazito velik poudarek kakovosti. V dosedanjem sistemu so na primer merili velikost sob in površino oken, v novem pa je več poudarka danega luksuzni opremi, vzdušju, čistoči in vzdrževanju.

Kategorizacijo morajo opraviti hoteli, moteli, penzioni in gostišča, kampi, apartmaji, počitniška stanovanja in počitniške hiše, sobe, kmetije z nastanitvijo in marine. Kategorija se označuje z zvezdicami, razen v primeru turističnih kmetij, pri katerih se ocena izraža s številom pridobljenih jabolk.

Vsi nastanitveni obrati morajo kategorijo nastanitvenega obrata uskladiti z določbami novega pravilnika v roku pol leta oz. do 1. aprila. Izjema so obrati v najvišjih kategorijah, ki so jih ocenili ocenjevalci in jim kategorija še velja. Tem bo kategorija veljala do izteka veljavnosti.

Gospodarsko ministrstvo je v preteklih dneh pripravilo tudi strokovno usposabljanje za ocenjevanje nastanitvenih obratov, čeprav njihovo sodelovanje v postopku ocenjevanja ne bo več nujno. V novem sistemu namreč tudi najvišjih kategorij ne bo več določal ocenjevalec nastanitvenih obratov, ampak obrat sam.

Obrat s tem v celoti prevzema odgovornost za pravilnost kategorije, za pomoč pa se lahko še vedno obrne na strokovno usposobljene ocenjevalce, ki kategorizacijo opravijo zanj.

Ministrstvo bo pravilnost določenih zveznic preverjalo "mehko", in sicer s pomočjo strokovne komisije, ki bo izvajala testne ocene in jih primerjala z ocenami, ki si jih bodo nastanitveni obrati podelili sami.

Če bo ta skupina odkrila manjša odstopanja, bodo nastanitveni obrat le prijazno opozorili. Če bodo odstopanja večja, pa se bo s tem ukvarjalo gospodarsko ministrstvo, ki bo lahko v skrajnosti obvestilo tudi tržni inšpektorat. Ta bo namreč imel edini pristojnost sankcioniranja.

Objavljeno: STA, 1. 10. 2018, www.sta.si