Uspešno smo zaključili z izvajanjem projekta Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih

V mesecu juniju 2014 smo na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji zaključili z aktivnostmi v projektu Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih 2012 – 2014. V okviru projekta, ki sta ga sofinancirala Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad, smo skupaj izvedli 900 brezplačnih izobraževalnih ur in vanje vključili kar 324 udeležencev.
Projekt Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih je različnim ciljnim skupinam – odraslim, brezposelnim, zaposlenim, priseljencem, mladim, bodočim podjetnikom,... – omogočal brezplačno udeležbo v kar 9 različnih 50-urnih programih:

Naziv izobraževalnega programa

Število skupin

2012

Število skupin

2013

Število skupin

2013

Skupaj

Benvenuti! – Italijanščina v turizmu

1

1

0

2

Izobraževanje za ponudnike na kmečki tržnici

1

0

0

1

Osnovno izobraževanje za lažje vključevanje migrantov v lokalno okolje

1

0

1

2

Hallo! – Nemščina v poslovnem svetu in turizmu

1

1

1

3

Do-usposabljanje turističnih vodnikov v destinaciji Idrija

1

0

1

2

Glasbeno in plesno izražanje pri odraslih osebah s posebnimi potrebami

1

1

0

2

Komunikacijske veščine za vsakogar

1

1

1

3

Mala šola Podjetništva

1

1

0

2

Razvijanje likovnega izražanja v tretjem življenjskem obdobju

1

0

0

1


V vseh programih je bilo število udeležencev večje od načrtovanega, na ravni celotnega projekta pa je število vseh udeležencev preseglo načrtovano število kar za 20 odstotkov. Rezultati projekta kažejo na to, da ljudje potrebujejo splošna, neformalna znanja, ključna rezultata projekta pa sta seveda zadovoljni udeleženci in povezovanje s partnerskimi institucijami v lokalnem okolju pri izvajanju teh programov.

 

 

             

Operacijo sta delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.