V Uradnem listu RS št. 32/2018 z dne 29. 6. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja javni razpis za štipendije za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1.10. 2018 do 30.9.2020 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Združene države Amerike. Na ameriški strani ni javnega razpisa, zato se ameriške raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ameriške raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj. 

  Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Združenimi državami Amerike, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise. 

  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa za obdobje od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020 znaša okvirno 300.000,00 EUR. 

  Povezava do več informacij:

  http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/drzave/ZDA/razpisi/18/razp-zda-18-20.asp 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.