Spoštovani,

zadnje javne razprave za pripravo Celostne prometne strategije občine Cerkno, ki je potekala v sredo, 20. junija v Večnamenskem centru Cerkno se je udeležilo manjše število občank in občanov, zato smo se Občina Cerkno in pripravljalci strategije odločili, da obravnavano vsebino o viziji mobilnosti in ukrepih za CPS občine Cerkno podamo v obliki spletne ankete, ki bo omogočala sodelovanje občanom pri opredelitvi prioritet med skupinami ukrepov.

 

V anketi, ki je dosegljiva na spletni strani Občine Cerkno ali na povezavi: https://www.1ka.si/a/177747, in bo odprta do 8. julija 2018, so predstavljeni ukrepi za naslednje stebre HOJA, KOLESARJENJE, JAVNI POTNIŠKI PROMET, MOTORNI PROMER in SKUPNI/PODPORNI STEBER.

 

Vabljeni k izpolnjevanju ankete in opredelitvi navedenih ukrepov, ki so po vašem mnenju prioritetni, da doprinesejo k uresničevanju zastavljene vizije in izboljšanju trajnostnega načrtovanja prometa in mobilnosti v občini.

 

Hvala že vnaprej za vaše sodelovanje!

Občina Cerkno in pripravljalci CPS