AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 38/2018 z dne 6. 6. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

  1. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 

    Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oziroma rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les ipd. 

    Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 11.880.000,00 EUR. 

    Roka za predložitev vlog sta 16. 7. 2018 in 22. 10. 2018. 

     http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=70 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.