Poročanje o količinah embalaže dane v promet za leto 2018 - do 31.3.2019

Do 31. 3. 2019 morajo embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t. i. servisne embalaže, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji, poročati o količinah embalaže dane v promet za leto 2018. Distributerji zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk pa morajo poročati o številu teh vrečk, ki so jih prodali kot nosilne vrečke za pakirane izdelke, ne pa za nepakirana živila, za kar so prvotno namenjene.

Uspešno poslovanje ICRE v letu 2018

V letu 2018 smo izvedli uspešne projekte, ki so doprinesli k celostnem razvoju območja. Vključevali smo podjetnike in posameznike, društva in javne inštitucije in tako krepili povezanost na območju Idrije, Cerknega in Logatca.

Vabilo: Od podjetnika do managerja

Na predavanju nam bo so-ustanovitelj podjetja Kibuba, Rok Stritar, na primeru svoje podjetniške poti in primerov iz prakse opisal tranzicijo od podjetnika do managerja. Odgovoril bo na vprašanje, zakaj podjetnik ni nujno dober manager in katere naloge mora obvladovati ...

Za več lokalne zelenjave

Delavnica za pridelovalce lokalne zelenjave bo v sredo 20. in 27. marca od 9.00 - 13.00 v pokriti tržnici v Idriji.

Vabilo na nadaljevalno kulinarično delavnico "Oblikovanje in razvoj inovativnega kulinaričnega produkta v Idrijsko – Cerkljanski regiji 2"

Cerkljansko in Idrijsko sta destinaciji s pestro ponudbo lokalnih jedi. Na nadaljevalni kulinarični delavnici boste pridobljeno znanje iz prve kulinarične delavnice, ki je potekala novembra 2018, še nadgradili in v interakciji s predavateljem sestavili, oziroma oblikovali meni za jed iz lokalno...

Vabilo na predstavitev aktualnih javnih razpisov iz PRP 2014 - 2020

Vabimo vas na predstavitev aktualnih javnih razpisov iz PRP 2014 - 2020 - Predstavitev razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz Programa razvoja podeželja 2014 - 2020: 10. JAVNEGA RAZPISA za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 (ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij, ureditev greznic in čistilnih naprav, gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil...

On-line karierni sejem

Obiščite prvi on-line sejem, kjer se bo z virtualno stojnico predstavil tudi sklad. Obiskovalcem bomo predstavili možnosti pridobitve različnih štipendij, programe za spodbujanje razvoja kadrov (ASI, KOC), jih informirali o zaposlovanju invalidov ter o tem, kakšne pravice imajo delavci v primeru insolventnosti delodajalca.

Vabimo na predavanje dr. Jasne Fakin Bajec: Novi kreativni izdelki in storitve, osnovani na tradiciji

So različne lokalne šege in navade pomembna nesnovna kulturna dediščina, ki lahko okrepi socialni, gospodarski in turistični razvoj podeželja? Kako so lahko ta znanja vir za nove kreativne izdelke in storitve, osnovane na tradiciji, vendar nadgrajene s sodobnimi potrebami, znanji in idejami?

Več možnosti za vključitev v programe

Po novem se lahko tudi prejemniki denarne socialne pomoči, ki so stari več kot 30 let, vključijo v nekatere programe usposabljanja ali v subvencionirano zaposlitev.

BREZPLAČNA delavnica Digitalni marketing tudi v Cerknem

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija vas vabi k vpisu na DELAVNICO DIGITALNEGA MARKETINGA v CERKNEM. Pričnemo v torek, 26. marca 2019, ob 17.00 uri.

 • First
 • <<
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • >>
 • Last