Festival Brati gore

Vabljeni k organizaciji ustvarjalnega dogodka

Javna obravnava predloga Resolucije o energetskem konceptu Slovenije

Ministrstvo za infrastrukturo v ponovni postopek javne obravnave posreduje predlog Resolucije o energetskem konceptu Slovenije.

Štipendije za šolsko leto 2018/2019

V mesecu avgustu je potrebno biti pozoren na razpise za različne štipendije.

SEE MEET 2018

SEE MEET SLOVENIJA 2018 je mednarodni B2B forum, ki ponuja edinstveno platformo za podjetja iz različnih panog s posebnim poudarkom za podjetja s področja digitalizacije industrijskih procesov in IKT, predelovalne industrije (kovinska, izdelki iz gume in plastičnih mas), s področja energetske učinkovitosti in druge storitve. V zgolj dveh dneh lahko razširite svoje poslovanje na domačem in mednarodnih trgih z do 15 vnaprej načrtovanimi osebnimi sestanki, ki nudijo hitro in učinkovito prepoznavanje interesa za nadaljnje poslovno sodelovanje.

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji?

Poleg osnovne dejavnosti lahko na kmetiji opravljate več vrst dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki poleg boljše rabe proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije omogočajo tudi pridobivanje dodatnega dohodka.

Poletne kulinarične delavnice z Ano Anito Ratoša - Pokrita tržnica v Idriji

Vabljeni na poletne kulinarične delavnice na Pokrito tržnico v Idriji

Znova subvencije za trajno zaposlovanje brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije

Zavod RS za zaposlovanje od 5.7.2018 dalje znova vabi delodajalce k zaposlovanju brezposelnih mladih s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji s pomočjo subvencije v okviru javnega povabila Spodbude za trajno zaposlovanje mladih.

Razpis za direktorja ICRA d.o.o. Idrija

Skupščina družbe Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija na podlagi 10. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja družbe ICRA d.o.o. Idrija.

Povabilo k sodelovanju v anketi VIZIJA MOBILNOSTI IN UKREPI za Celostno prometno strategijo občine Cerkno

Vabljeni k izpolnjevanju ankete in opredelitvi navedenih ukrepov, ki so po vašem mnenju prioritetni, da doprinesejo k uresničevanju zastavljene vizije in izboljšanju trajnostnega načrtovanja prometa in mobilnosti v občini Cerkno.

Povabilo na dogodek »Cerkno ZA zeleni turizem«

V petek, 22. junija ob 17.00 uri vas vabimo na dogodek Cerkno ZA zeleni turizem, ki bo potekal v Hotelu Cerkno. Potekala bo predstavitev za ponudnike o možnosti pridobivanja zelenih certifikatov (Jana Apih, predstavnica akreditiranega partnerja za Zeleno shemo slovenskega turizma Slovenia Green), predstavitev primera dobre prakse destinacije ...

 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • >>
 • Last