Spremenjena programa za financiranje poslovanja, naložb in kapitalskega utrjevanja MSP

SID banka je v letu 2016 skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dala na trg tako imenovana potrpežljiva posojila. Gre za dva programa kreditnih linij (MSP 6 in MSP 7), na podlagi katerih lahko mala in srednje velika podjetja dostopajo do ugodnih posojil za financiranje poslovanja, naložb in kapitalskega utrjevanja.

Letos so bile objavljene spremembe programov,…

Vabilo na seminar »LETO EU-KITAJSKEGA TURIZMA: KITAJSKI TURISTI IN PRILOŽNOSTI ZA TURISTIČNE DELAVCE

VABILO NA SEMINAR »LETO EU-KITAJSKEGA TURIZMA: KITAJSKI TURISTI IN PRILOŽNOSTI ZA TURISTIČNE DELAVCE 

Letošnji januar na turističnem področju širše regije zaznamuje otvoritev Leta evropsko-kitajskega turizma 2018 (ECTY). Po uradni otvoritvi 18. in 19. januarja v Benetkah…

Vpis podjetij in samostojnih podjetnikov, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno v evidenco

Prenovljena okoljska zakonodaja določa, da morajo embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t.i. servisne embalaže, zagotoviti ustrezno ravnanje z embalažo, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji. Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določa novo obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki ...

Opomnik: Obvezen vpis v Register dejanskih lastnikov

Dejanske lastnike morajo v Register dejanskih lastnikov vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen nekaterih izjem. Prvi vpis podatkov pravne osebe opravijo najpozneje do 19. 1. 2018.

Nov certificiran proizvajalec idrijskih žlikrofov

V mesecu januarju 2018 je v skupino proizvajalcev in v Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi vstopil nov proizvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz specifikacije št 324-43/01/08. In sicer se je certificiranim proizvajalcem pridružil Okrepčevalnica s prenočišči Grošelj, Irma Grošelj s.p. iz Vojskega.

Čestitamo in vabimo na idrijske žlikrofe tudi na Vojsko!

Novost: Obvezen vpis v Register dejanskih lastnikov

Dejanske lastnike morajo v Register dejanskih lastnikov vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen nekaterih izjem. Prvi vpis podatkov pravne osebe opravijo najpozneje do 19. 1. 2018. Več informacij...

V eDavke po novem brez certifikata

Sistem elektronskega poslovanja z davčno upravo je v Sloveniji zaživel pred 14 leti, a ga uporablja le malo fizičnih oseb. Kot glavno oviro za množičnejšo uporabo so na Finančni upravi RS (Furs) prepoznali pridobitev certifikata in razmeroma zapleteno registracijo v sistem eDavki. Zdaj so registracijo poenostavili.

Fursov sistem eDavki trenutno uporablja 57.744 fizičnih…

Vlada sprejela spremembo Slovenske strategije pametne specializacije (S4)

Vlada RS je 21.12. sprejela spremembo Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki določa, da je tudi področje uporabe S4 trajnostni turizem upravičeno do sofinanciranja raziskav, razvoja in inovacij iz naslova kohezijskih sredstev.

 S4 predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja,…

Manjše spremembe pri normiranih s.p.

Z novim letom velja, da mora samostojni podjetnik 'normiranec' obvezno izstopiti iz sistema t.i. normirancev, v kolikor seštevek njegovih prihodkov in prihodkov povezanih oseb presega v dveh zaporednih letih skupno (v seštevku) 300.000,00 EUR. Prihodki iz dejavnosti povezanih oseb se ne seštevajo, če zavezanec dokaže, da glavni ali eden od glavnih razlogov za shemo poslovanja ni…

Kolesarsko omrežje Severne Primorske

Vzpostavitev začasnih kolesarskih tras na povezavah državnega kolesarskega omrežja Severne Primorske

 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • >>
 • Last