AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

  1. Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v šolskem letu 2018/19 (javni razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2018) 

Predmet razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija (prva stopnja) na tujih izobraževalnih ustanovah, ki jo kandidat zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine, diplome (bachelor): 1. na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine; 2. za posebno nadarjene s področja glasbe, baleta in plesa. 

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 50.000,00 EUR. 

Razpis bo trajal od 6. 4. 2018 do 7. 5. 2018. 

Povezava do več informacij: TUKAJ

 

  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom 

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 7.000.000 EUR.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 30. aprila 2018 do vključno 31. avgusta 2018 do 24. ure. 

Povezava do več informacij:  TUKAJ

 

  1. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo razpisuje javni razpis P7OR 2018 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. 

Predmet javnega razpisa so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilji javnega razpisa so: – ohranitev delovnih mest, – spodbujanje nastanka novih delovnih mest, – spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posameznega obmejnega območja.  

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. V problemska območja je med drugimi uvrščena tudi občina Cerkno. 

Sredstva v višini 6.250.102,68 EUR zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog: 20. 4. 2018, 20. 5. 2018, 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 20. 9. 2018 in 20. 10. 2018. 

Povezava do več informacij:  TUKAJ

 

  1.  Javna agencija za knjigo Republike Slovenije objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2018 (v nadaljevanju: JR5–INJ–2018) in Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2018 (v nadaljevanju: JR4–P–2018). 

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 6. 4. 2018 ter traja do 7. 5. 2018. 

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.jakrs.si

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.