LAS s CILjem je partner v projektu »Zgodbe rok in krajev«, katerega vodilno vlogo in koordinacijo med 11 pogodbenimi strankami (LASi) izvaja LAS Srce Slovenije. ICRA pa je eden od izvajalec projekta zadolžen za komunikacijo in širjenje rezultatov projekta.

Namen projekta je vzpostaviti spodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji. Cilji pa so: povečanje gospodarske moči rokodelcev, krepitev družbene moči rokodelcev, krepitev lastnih kapacitet rokodelcev, krepitev sodelovanja z družbeno odgovornim gospodarstvom in mediji.  

 Na območju LAS s CILjem se  izvajajo naslednje aktivnosti:

-          Analiza stanja rokodelcev po občinah (popis in vzpostavitev baze),

-          Razvoj izdelkov, oblikovanje ideje, izdelava prototipov izdelka v sodelovanju z rokodelci in oblikovalci, poudarek bo na razvoju izdelkov katerega osnova je čipka in drugi sklop – razvoj izdelkov katerega osnova je les,

-          Komunikacija in razširjanje rezultatov projekta (fb profil, knjiga).

 V okviru projekta so že nastali novi rokodelski izdelki, ki izražajo zgodovino in posebnosti našega območja in imajo bogato kulturno dediščino. Zgodbe so tiste, ki naredijo izdelke še bolj zanimive za kupce.

 V razvoju novih izdelkov je sodelovala tudi Čipkarska šola Idrija in izvedla vse aktivnosti in naloge, ki so bile zastavljene v tem sklopu:

-          oblikovanje ideje,

-          razvoj in izdelava vsaj dveh novih izdelkov – prototipov izdelka,

-          prenos znanja in vključevanje rokodelcev v celoten postopek razvoja novih izdelkov,

-          oblikovanje cene izdelka,

-          grafična oprema prototipa izdelka v skladu s celostno grafično podobo projekta oz. označitev v skladu z zahtevami programa.

 Čipkarska šola Idrija ima certifikat Art and Craft in je tako tudi inštitucija, ki ima vse kvalifikacije za izvedbo kvalitetnih novih rokodelskih produktov, ki imajo visoko dodano vrednost.

 

Novi izdelki Čipkarske šole nastali v okviru projekta: