Seminar (Ne)obvezni interni akti v podjetju in obvezne evidence

na področju dela in socialne varnosti + VZORCI

v torek, 20.3.2018 ob 16.uri na Območni obrtno-podjetniški zbornici Idrija

 

Interni akti v podjetju nas lahko ovirajo ali pa so nam v pomoč. Če nam zakonodaja nalaga pripravo internih aktov, je prav da jih pripravimo tako, da nam bodo dejansko pomagali pri učinkovitosti poslovnih procesov.

Zakonodaja delodajalec nalaga tudi vodenje evidenc na področju dela in socialne varnosti po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV).

Cilj seminarja je ponuditi podjetjem strokovno praktičen seminar (delavnico) s konkretnimi napotki in priporočili za pripravo vseh potrebnih in priporočenih aktov v podjetju ter evidenc. Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi aktov in evidenc.

Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujejo ob izdelavi (ne)obveznih internih aktov in evidenc v podjetju.

 Vsebina seminarja:

 A:

 • Kateri interni akti v podjetju so obvezni, saj njihovo pripravo nalaga zakonodaja?
 • Kateri so neobvezni interni akti, so pa priporočljivi?
 • Se z večjim številom internih aktov v podjetju poveča pravna varnost?
 • Kako in v katerih primerih so interni akti delodajalcem v pomoč in kdaj v breme?
 • Lahko interne akte sestavimo sami?
 • Kako se interni akti pravilno sprejmejo, da so veljavni?

 B:

 • Katere evidence mora delodajalec voditi?
 • Kako jih mora voditi?

 C: Odgovori na vprašanja ter diskusija

 Gradivo:

 • Power point prezentacija.
 • Prejeli boste vzorce internih aktov.
 • Prejeli boste vzorce evidenc na področju dela in socialne varnosti.                                                                                                                                  

 Čas trajanja:

 • 4 šolske ure in 15 minutni odmor

 Predavateljica: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, predavateljica na fakulteti ter višjih šolah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja.

Kotizacija: 45€ na TRR SI56 0475 2000 0134 395, sklic SI00 200318

Prijava: obvezna prijava do 19.3.2018 na e-naslov ivica.podgornik@ozs.si ali na tel. (05) 37 34 750