Ministrstvo za okolje in prostor je v Uradnem listu RS št. 16 z dne 9. 3. 2018 objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije (društvo, zavod ali ustanova) s statusom delovanja v javnem interesu na področju varovanja okolja ali področju ohranjanja narave ali področju prostora in ki izpolnujejo vse razpisne pogoje.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov z naslednjih vsebinskih področij:

  • trajnostni razvoj na področju varstva okolja,

  • ohranjanje narave,

  • področje prostora.

Celoten razpis si lahko ogledate tukaj: https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018016.pdf