Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija razpisuje prosto delovno mesto »Svetovalec« - za projekte LAS-a

Opis del in nalog

Koordinacija projektov, administracija in računovodske naloge za projekte, finančno upravljanje projektov iz programa Leader,

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
-     najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske, pravne, organizacijske ali druge ustrezne smeri,
-     aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
-     usposobljenost za delo z osebnim računalnikom in drugimi standardnimi telekomunikacijskimi orodji,
-     vozniški izpit B-kategorije.

Delovne izkušnje

Zaželene delovne izkušnje iz računovodstva, administracije, vodenja projektov

Prijava je mogoča do 16.3.2018

Prosto delovno mesto se razpisuje za obdobje dveh let za polni delovni čas.

Poskusno delo: 6 mesecev

Kandidati morajo ob prijavi priložiti naslednje obvezne priloge:
-     dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe (fotokopija diplome),
-     kratek življenjepis z navedbo delovnih izkušenj,
-     izjavo o poznavanju dela z računalnikom,
-     izjavo o aktivnem znanju enega svetovnega tujega jezika,
-     fotokopijo osebnega dokumenta.

Za več informacij lahko pokličete Jožica Lazar na tel. 05 3743 910.

Kandidati prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo po pošti na naslov ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija ali po elektronski pošti na naslov jozica.lazar@icra.si , v roku 10 dni po objavi razpisa, do vključno 16.3.2018. 

O izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


ICRA d.o.o. Idrija, Idrija, Mestni trg 1