Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 1. marec 2018. Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 13. september 2018.

Vsak slovenski prijavitelj (kordinator ali partner v projektu, ki je bil na mednarodni ravni pozitivno ocenjen) se mora posebej prijaviti na ta javni razpis za dodelitev nacionalnih finančnih sredstev. Prijavo mora poslati v 10 dneh od prejema elektronskega obvestila s strani Sekretariata EUREKA, da je bil njegov projekt pozitivno ocenjen.

Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) s sedežem v Republiki Sloveniji). Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner, je bil v okviru mednarodnega razpisa ocenjen pozitivno in so bili partnerji o tem obveščeni s strani Sekretariata EUREKA.

Za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru dveh mednarodnih rokov v letu 2018 (1. marec in 13. september) je v letu 2018 predvidenih 600.000,00 EUR, v letu 2019 pa  800.000,00 EUR.

Rok prijave: 13.09.2018

Več na tej povezavi.

 

 

Dodatne informacije, besedila razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.