Upravičeni prijavitelji

Vlagatelj za ukrep po tem javnem razpisu je nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Rok prijave: 26.3.2018

Več na tej povezavi.