GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica je letos že 16. objavila javni razpis za priznanja inovacijam v regiji za leto 2018.

Pogoji za prijavo inovacije:

Prijavitelji: Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Severno Primorske gospodarske zbornice.

Kaj so inovacije: Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi: 

  • inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma  proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;
  • inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;
  • inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;
  • inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Ista inovacija (ista produktna, procesna, trženjska, organizacijska rešitev ali kombinacija le-teh) lahko za priznanje oz. diplomo kandidira le enkrat.

Časovna omejitev realizacije inovacije za namen Razpisa: Predlagatelji lahko v letu 2018 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1.1.2016 do 31.3.2018.

Kategorije inovacij:

  • Produktne inovacije
  • Procesne inovacije
  • Trženjske inovacije
  • Organizacijske inovacije

Posebnosti v letu 2018:

  • Inovacijski izziv 2018
  • Posebno priznanje za mala / mlada podjetja

 

Vse podrobnosti o vsebini javnega razpisa najdete tu.

Več informacij: Regijska gospodarska zbornica, tel.: 05 330 60 30 ali email: oz.sev-primorska@gzs.si.

Prav tako so za vse novince pripravili brezplačni spletni seminar (webinar) z naslovom: Kako uspešno pripraviti in prijaviti inovacijo na Razpise za inovacije 2018, ki bo 6. marca 2018 ob 10.00 uri.

 

 

Dodatne informacije in podjetniško svetovanje lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.