Sklep o sofinanciranju dejavnosti pravnih oseb, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2018 sofinanciralo dejavnosti pravnih oseb, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma, v višini največ do 300.000,00 EUR.

Ministrstvo bo zagotovilo sredstva iz proračunske postavke 173210 - Trženje in razvoj turizma, št. projekta: 2111-11-0029 Krepitev prepoznavnosti slovenskega turizma.

Pravne osebe, ki imajo pridobljen status za delovanje v javnem interesu in delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma na nacionalni ravni, lahko pridobijo za izvajanje dejavnosti spodbujanja razvoja turizma in s tem povezane aktivnosti sredstva državnega proračuna.

Rok za prejem ponudb: 20.02.2018 do 23:59

 

Več o pogojih in razpisu najdete TUKAJ oz. v objavljenem sklepu.

 

 

Dodatne informacije, besedila razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.