Ministrstvo za finance je v soglasju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo spremembo Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo.

S pravilnikom se omogoča vračilo trošarine na podlagi določb 94. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) v višjem znesku, in sicer za pogonska goriva, porabljena pri delih v gozdu, namenjenih odpravi posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov.

Več o ukrepu najdete na strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - TUKAJ.