Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana objavlja javni poziv za izbor kulturnih projekotv na področju mobilnosti v tujini za leto 2018.

Predmet javnega poziva je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2018 na področju mobilnost v tujini (M).

Dolgoročni cilji in vsebinske usmeritve: 

- neposredna podpora avtorjem leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, založnikom/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, literarnim agentom, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, ter prevajalcem leposlovnih ali humanističnih del iz slovenskega in v slovenski jezik;
- promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del v tujini ter razvoj kompetenc uveljavljenih in perspektivnih avtorjev leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku;
- spodbujanje mreženja in razvoj kompetenc založnikov/urednikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ter literarnih agentov, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del;
- promocija in uveljavljanje prevajalcev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ter spodbujanje njihovega razvoja kompetenc;
- spodbujanje izobraževanja in razvoja kompetenc prevajalcev leposlovnih ali humanističnih del v slovenski jezik na dogodkih v tujini;
- krepitev operativnih zmogljivosti založnikov/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del in literarnih agentov, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, spodbujanje njihovega mednarodnega povezovanja in vključevanja v mednarodnem mreže in projekte, spodbujanju uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru ter krepitvi potencialov za uspešno izvedbo projekta »Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu«.

Več o pozivu: JAKRS