Analiza regijske štipendijske sheme

Goriška regija med najuspešnejšimi pri podeljevanju kadrovskih štipendij
Konec junija je Posoški razvojni center javnosti predstavil rezultate šestletnega izvajanja Regijske štipendijske sheme Goriške statistične regije . Od šolskega/študijskega leta 2008/2009 do vključno šolskega/študijskega leta 2013/2014, je kot štipenditor sodeloval z več kot 60 različnimi delodajalci in 11 občinami v regiji. Štipendije so bile podeljene 495 dijakom in študentom, največ tistim s področja strojništva, elektrotehnike in mehatronike.
Čeprav vsako leto ostane precej velik del nepodeljenih štipendij, je Regijska štipendijska shema Goriške statistične regije v primerjavi s slovenskim povprečjem vsako leto na prvem ali drugem mestu po številu podeljenih kadrovskih štipendij
Analizo Regijske štipendijske sheme Goriške statistične regije najdete v pripetem dokumentu ali na spletni strani Posoškega razvojnega centra in sicer na povezavi: http://www.prc.si/novice/analiza-regijske-stipendijske-sheme .


Datoteke:
ANALIZA RŠS GORIŠKE 2008 2013.pdf (6.50 MB)