Lokalni ponudniki - ob kliku na sličico

Razpisi

Javni razpis

za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje

Javno povabilo

za predložitev in sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05)

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito

Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2017

Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji

Javni razpis za izbor operacij »Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«

Vsi razpisi...