Lokalni ponudniki - ob kliku na sličico

Novice

1031

Prijava škode po pozebi v letu 2017

Sobodajalstvo

Kaj je treba zagotoviti, če želite legalno oddajati sobe?

Do novembra morate urediti podatke o lastništvu

Sprejet Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje 2017-2021

Mednarodni pokal v sankanju na koleščkih

Idrija 19.8.2017

Raziskava o povpraševanju po storitvah splošnega pomena

V zadnjih letih se je odprlo in se še vedno odpira vse več velikih trgovskih centrov v mestnih središčih, hkrati pa se je zaprla večina manjših trgovin, pošt in bank na podeželju. Dostopnost se je tako občutno zmanjšala, kar pa najbolj vpliva na starejše, manj mobilno prebivalstvo.

Vse novice...

Razpisi

Trije javni pozivi Zavoda za zaposlovanje

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Zaposli.me 2017/2019

Javno povabilo omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in so bili napoteni s strani ZRSZ. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev neprekinjeno.

Kohezijski kotiček julij 2017

Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018

20 mio € za naložbe v osnovna sredstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu 28.8.2017 objavilo dva nova javna razpisa iz naslova ukrepa 4 naložbe v osnovna sredstva in sicer 8. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017, ki je namenjen vsem vrstam naložb na kmetijskih gospodarstvih razen nakupu kmetijske mehanizacije, ter 3. Javni razpis za Podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov kmetijska gospodarstva za leto 2017, ki je namenjen kmetijam, samostojnim podjetnikom posameznikom ter za mikro, mala in srednja podjetja (MSP). Za oba namena je razpisanih 20 mio € nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 21. 8. 2017 do vključno 29. 11. 2017 do 24. ure.

Aktualni razpisi podjetniškega sklada

Vsi razpisi...