Novice

TOP 5 razlogov za prijavo na PODIM Challenge

Startupi, samo še 5 dni časa imate, da si zagotovite svojo startup vstopnico za konferenco PODIM in se uvrstite v PODIM Challenge!

Povabilo občankam in občanom občine Cerkno k izpolnitvi anket ˝Za boljšo mobilno prihodnost občine Cerkno˝

Občina Cerkno pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS), ki bo podlaga za pridobivanje sredstev za izvedbo posameznih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti. Izvajanje ukrepov, ki jih bo določila CPS, bo imelo vpliv na vaše življenje in mobilnost, zato je izjemnega pomena, da sodelujete pri njeni pripravi.

Vabilo na delavnico »ROKODELSTVO IN TRŽENJE ROKODELSKIH IZDELKOV«

Vas zanima, kako lahko vaš hobi postane podjetniška priložnost? Ustvarjate v popoldanskem času, ste rokodelec ali rokodelka, in bi morda lahko začeli svoje izdelke tudi prodajati? Vas zanima, kako lahko svojo dejavnost registrirate in se legalno lotite posla? In želite izvedeti, kako so se tega lotili drugi, ki danes že uspešno tržijo svoje rokodelske izdelke?

Vabilo na seminar: Kako komunicirati in tržiti nove izdelke in storitve

Vabilo na seminar: Kako komunicirati in tržiti nove izdelke in storitve - Kako oblikovati zgodbo, da se moj izdelek/storitev začne prodajati. Več...

Izdelava strateških načrtov kmetij

Brezplačna tridnevna delavnica na temo interaktivnega strateškega managementa v Idriji - Izdelava strateških načrtov kmetij

Seminar (Ne)obvezni interni akti

Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija vabi na seminar (Ne)obvezni interni akti v podjetju in obvezne evidence na področju dela in socialne varnosti. Več podatkov in prijave...

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi k vpisu v mednarodni izobraževalni program ''Vodenje izvoznega poslovanja - International Trade Management (ITM)''

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi k vpisu novo generacijo mednarodnega izobraževalnega programa ''Vodenje izvoznega poslovanja - International Trade Management (ITM)''. Prijave so možne do 21. marca 2018.

Vse novice...

Razpisi

Prijava v pred-selekcijski postopek v okviru razpisa P2 odprta le še do jutri - 20.3.2018!

Prijava v pred-selekcijski postopek v okviru razpisa P2 odprta le še do jutri - 20.3.2018! Pred samo prijavo na razpis podjetja ne smejo zamuditi prijave v pred-selekcijski postopek. Razpis bo objavljen predvidoma v petek, 23.3.2018...

Najava javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v Goriški statistični regiji, ki dodeljujejo ter izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski ter podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

Razpis v okviru Srednjeevropske pobude (SEP)

V okviru Srednjeevropske pobude (SEP) je objavljen javni razpis za sofinanciranje manjših projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks, s poudarkom na prenosu med državami SEP, ki so članice EU, in državami SEP, ki še niso vstopile v EU.

Javni razpis MGRT za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z digitalno promocijo turistične ponudbe Slovenije na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, in z razvojem turističnih produktov.

Ministrstvo za okolje in prostor objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij

Ministrstvo za okolje in prostor objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019

Javni razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 - 2019

Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in...

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem - EUROSTARS

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Vsi razpisi...