Novice

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji?

Poleg osnovne dejavnosti lahko na kmetiji opravljate več vrst dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki poleg boljše rabe proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije omogočajo tudi pridobivanje dodatnega dohodka.

Poletne kulinarične delavnice z Ano Anito Ratoša - Pokrita tržnica v Idriji

Vabljeni na poletne kulinarične delavnice na Pokrito tržnico v Idriji

Znova subvencije za trajno zaposlovanje brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije

Zavod RS za zaposlovanje od 5.7.2018 dalje znova vabi delodajalce k zaposlovanju brezposelnih mladih s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji s pomočjo subvencije v okviru javnega povabila Spodbude za trajno zaposlovanje mladih.

Razpis za direktorja ICRA d.o.o. Idrija

Skupščina družbe Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija na podlagi 10. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja družbe ICRA d.o.o. Idrija.

Povabilo k sodelovanju v anketi VIZIJA MOBILNOSTI IN UKREPI za Celostno prometno strategijo občine Cerkno

Vabljeni k izpolnjevanju ankete in opredelitvi navedenih ukrepov, ki so po vašem mnenju prioritetni, da doprinesejo k uresničevanju zastavljene vizije in izboljšanju trajnostnega načrtovanja prometa in mobilnosti v občini Cerkno.

Povabilo na dogodek »Cerkno ZA zeleni turizem«

V petek, 22. junija ob 17.00 uri vas vabimo na dogodek Cerkno ZA zeleni turizem, ki bo potekal v Hotelu Cerkno. Potekala bo predstavitev za ponudnike o možnosti pridobivanja zelenih certifikatov (Jana Apih, predstavnica akreditiranega partnerja za Zeleno shemo slovenskega turizma Slovenia Green), predstavitev primera dobre prakse destinacije ...

Podpisana Dopolnitev št. 1 k Dogovoru za razvoj Goriške razvojne regije

Koordinatorstvo projekta Gradnja regionalne kolesarske povezave Goriške razvojne regije za zagotavljanje trajnostne mobilnosti izvaja ICRA

Vse novice...

Razpisi

Novi krediti za razvojne projekte SID banka

Novi krediti za razvojne projekte - SID Banka. Program je namenjen financiranju tehnološko-razvojnih projektov in omogoča...

Program sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–2020

Na spletni strani programa www.ita-slo.eu objavljen razpis št. 6/2018 za predložitev strateških projektov.

Sprememba Javnega povabila za starejše od 50 let

S spremembo javnega povabila se starejši od 50 let ter osebe z nedokončano ali končano največ osnovnošolko izobrazbo, ki so stare 30 in več let, že takoj po prijavi v evidenco brezposelnih lahko vključijo v subvencionirano zaposlitev v okviru programa Zaposli.me 2017/2019. Subvencijo od 5 do 7 tisoč evrov dodelimo delodajalcem na podlagi javnega povabila, ki je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. julija 2019.

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS št. 32/2018 z dne 29.6.2018

V Uradnem listu RS št. 32/2018 z dne 29. 6. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

Zaposlovanje hrvaških državljanov brez omejitev

S 1. julijem 2018 začne veljati prost dostop na slovenski trg dela za državljane Republike Hrvaške.

Ali poznate določila Zakona o delovnih razmerjih glede izrabe letnega dopusta?

Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

V petek, 15. junija je Zavod RS za zaposlovanje objavil novo javno povabilo, s pomočjo katerega se bo zaposlilo 480 brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v učnih delavnicah. Delodajalci za njihovo najmanj polletno zaposlitev prejmejo subvencijo 4.000 EUR in za najmanj enoletno zaposlitev 8.000 EUR.

Vsi razpisi...