OPERACIJE: Digitalne rešitve ZA izzive podeželja   -  Odprta vrata kmetij  -  E-nostavno na kolo

        

         Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

OPERACIJE: Formica 2 Cerkno - Idrija - Logatec  - Dobimo se na tržnici 2 

                               

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.               

    

 

 

Novice

Uspešno poslovanje ICRE v letu 2018

V letu 2018 smo izvedli uspešne projekte, ki so doprinesli k celostnem razvoju območja. Vključevali smo podjetnike in posameznike, društva in javne inštitucije in tako krepili povezanost na območju Idrije, Cerknega in Logatca.

Vabilo: Od podjetnika do managerja

Na predavanju nam bo so-ustanovitelj podjetja Kibuba, Rok Stritar, na primeru svoje podjetniške poti in primerov iz prakse opisal tranzicijo od podjetnika do managerja. Odgovoril bo na vprašanje, zakaj podjetnik ni nujno dober manager in katere naloge mora obvladovati ...

Za več lokalne zelenjave

Delavnica za pridelovalce lokalne zelenjave bo v sredo 20. in 27. marca od 9.00 - 13.00 v pokriti tržnici v Idriji.

Vabilo na nadaljevalno kulinarično delavnico "Oblikovanje in razvoj inovativnega kulinaričnega produkta v Idrijsko – Cerkljanski regiji 2"

Cerkljansko in Idrijsko sta destinaciji s pestro ponudbo lokalnih jedi. Na nadaljevalni kulinarični delavnici boste pridobljeno znanje iz prve kulinarične delavnice, ki je potekala novembra 2018, še nadgradili in v interakciji s predavateljem sestavili, oziroma oblikovali meni za jed iz lokalno...

Vabilo na predstavitev aktualnih javnih razpisov iz PRP 2014 - 2020

Vabimo vas na predstavitev aktualnih javnih razpisov iz PRP 2014 - 2020 - Predstavitev razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz Programa razvoja podeželja 2014 - 2020: 10. JAVNEGA RAZPISA za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 (ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij, ureditev greznic in čistilnih naprav, gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil...

On-line karierni sejem

Obiščite prvi on-line sejem, kjer se bo z virtualno stojnico predstavil tudi sklad. Obiskovalcem bomo predstavili možnosti pridobitve različnih štipendij, programe za spodbujanje razvoja kadrov (ASI, KOC), jih informirali o zaposlovanju invalidov ter o tem, kakšne pravice imajo delavci v primeru insolventnosti delodajalca.

Vabimo na predavanje dr. Jasne Fakin Bajec: Novi kreativni izdelki in storitve, osnovani na tradiciji

So različne lokalne šege in navade pomembna nesnovna kulturna dediščina, ki lahko okrepi socialni, gospodarski in turistični razvoj podeželja? Kako so lahko ta znanja vir za nove kreativne izdelke in storitve, osnovane na tradiciji, vendar nadgrajene s sodobnimi potrebami, znanji in idejami?

Vse novice...

Razpisi

Aktualne novosti iz Uradnega lista RS št. 16/2019

V Uradnem listu RS št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi

Sprememba vsebine Javnega poziva za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Slovenski podjetniški sklad je dne 22.2.2019 v Uradnem listu RS št. 11/2019 objavil Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, dne 15.03. 2019 pa je v Uradnem listu RS objavil spremembo Javnega poziva, ki se nanaša na točko 5.3., in sicer:

Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P1 plus 2019 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnega kredita! Skupno razpisanih 79,2 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere bo tudi letos okrepilo okoli 400 projektov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanje obratnega kapitala v povezavi z razvojnimi investicijami.

Razpisi gospodarskega ministrstva: milijonska razvojna pomoč podjetjem

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo letos objavilo več razpisov na področju podjetništva, internacionalizacije in regionalnega razvoja, na katerih bodo na voljo nepovratna sredstva in posojila.

Predložite letno poročilo pravočasno

Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke morajo, skladno s predpisi, predložiti letna poročila za leto 2018 do konca marca, letos najkasneje do 1.4.2019.

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS št. 14/2019 z dne 8.3.2019

V Uradnem listu RS št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P2 2019 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes 08.03.2018 v Uradnem listu RS št. 14/2019 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 2019 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in vstopila na trg.

Vsi razpisi...